Conde Cid, Alfredo

Conde Cid, Alfredo
Allariz, 1945
Conde Cid, Alfredo

Alfredo Conde Cid naceu en Allariz o día 5 de xaneiro de 1945. Cursou estudos de Náutica e Filosofía e Letras, na Escola Superior de Náutica da Coruña e na Universidade de Santiago de Compostela, respectivamente. Traballou en "multitude de faceres": mariño mercante, profesor, cargo institucional do goberno galego; debuxante; libreiro; bancario ...

(Allariz, 1945) é mariño mercante e dedícase ao xornalismo literario, colaborando actualmente con O Correo Galego. En 1968 publicou a súa primeira obra, o poemario Mencer de lúas. Como narrador deu ao prelo: Mementos de vivos (1974), Contubernio catro de Tomé S. (1978, reeditada en 1987 como O contubernio), Come e bebe que o barco é do amo (1978, tamén reeditada en 1995 co título de O barco), Breixo (1981, Premio da Crítica Española e Premio da Crítica de Galicia), Memoria de Noa (1982, Premio Chitón de novela e Premio Ícaro), Xa vai o Griffón no vento (1984, Premio Blanco Amor, Premio da Crítica Española, Premio Nacional de literatura, Premio Grinzane á mellor novela estranxeira publicada en Italia en 1990), Música sacra (1990), Sempre me matan (1995) e A Casa de Adara (1996).

 

Web do autor

 

[Febreiro, 2002]