Maite Dono

Dono Duro, María Teresa
Gasteiz, 1969
Maite Dono

 Licenciada en Interpretación pola RESAD de Madrid. Compaxina a súa actividade teatral coa súa traxectoria musical desde o ano 93. O seu primeiro disco leva por título Corazón de Brief (1998). O seu segundo traballo Ou Mar Vertical (2001) acompáñase dun libro de poemas homónimo. Colaborou e colabora con diferentes grupos e músicos, tamén con artistas de distintas áreas en proxectos mixtos. Acaba de editarse o seu último traballo discográfico xunto ao contrabajista de Jazz Baldo Martínez: Sons-nús (2010).
Como poeta publicou Manta de Sombra (Libertarias/Prodhufi, 1996) PRIMEIRO PREMIO INTERNACIONAL LIBROS DO EGOÍSTA. Ou Mar Vertical (Espiral Maior, 2000), Desilencios (2003) PREMIO ESQUÍO DE POESÍA EN LINGUA GALEGA, e Circus Girl (O Gaviero, 2009). Escribiu teatro e relatos. A súa obra tamén aparece dispersa en distintos libros colectivos e revistas.