Manuel Esteban

Esteban, Manuel
Vigo, 1971
Manuel Esteban

Médico especialista en medicina familiar e comunitaria. Exerceu durante once anos nos servizos públicos de saúde de Asturias, Canarias e Galicia. Actualmente é profesor de ensino secundario na rama sanitaria de Formación Profesional no CIFP Manuel Antonio. Foi vicepresidente de Down Vigo durante oito anos, de 2008 a 2016.