Picouto Igrexas, Millán

Picouto Igrexas, Millán
1949
Picouto Igrexas, Millán

MILLÁN PICOUTO (Ourense, 1949). Poeta, dramaturgo e compositor, fundou o grupo teatral Auriense nos anos 70 e contribuíu ao renacemento do teatro galego arredor do certame Abrente.
En 2000 publicou «Obra Lírica Completa», libro que desde aquela ten tido varias ampliacións inéditas. Ao ano seguinte comezou a publicación da súa obra dramática en Ediciones Linteo: «Ciclo de Venus» (2001), «Ciclo de Mercurio» (2002), «Ciclo da Terra» (2006), «Ciclo de Marte» (2007), «Ciclo de Xúpiter» (2008), libros que integran traxedias e comedias agrupadas en ciclos planetarios como partes orgánicas do conxunto teatral «MACROCOSMOS», aínda non terminado. Baixo ese título publicou en 2009 a súa propia versión ao español das primeiras 23 obras.
A devolución da palabra poética ao escenario, a recuperación de todos os rexistros e dos mellores modos da tradición teatral europea, coa súa autonomía verbal, e o retorno do coro como un dos elementos principais son designios que alentan en toda a súa obra dramática.
En 2008 recibiu o Premio de Teatro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e en 2009, o Premio de Teatro e Poesía da Asociación Galega de Editores.

Obras líricas

Cancións
Sonetos da lúa chea
Odas e poemas
Elexías e himnos
Sonetos Omega


Obras dramáticas

CICLO DE MERCURIO

Conto de abril

Silvania

A peso de ouro

Fisterra

CICLO DE VENUS
A fada e o cabaleiro

Nausícaa

Os espellos e a noite

Empédocles
CICLO DA TERRA
Prisciliano en Tréveris

Os corvos

As andoriñas

María Soliña
CICLO DE MARTE
Illa de Páscoa I: Atán

Illa de Páscoa II: Iko

Illa de Páscoa III: Ororoina

Os guerreiros celestiais

Asteroides
CICLO DE XÚPITER
Péricles e Aspasia

Vercinxetórix, príncipe da Galia

Xulio César

Zenobia, raíña de Palmira

Lánser e Íngrid


[Setembro, 2010]