A Etapa Contemporánea I
Créditos

A emerxencia da literatura galega na primeira metade do século XIX, María Pilar García Negro

A xeración dos restauradores e o seu contexto histórico: a prosa e o teatro, M. Lourenzo González, Luís Obelleiro e Laura Tato Fontaíña.

A obra de Rosalía de Castro: Cantares gallegos, Katheen March.

Literatura feminina e feminista da segunda metade do século XIX, María Pilar García Negro e Francisco Rodríguez Sánchez.

A obra literaria de Manuel Curros Enríquez, Carlos Casares.

A obra literaria de Eduardo POndal, Miguel Mato Fondo.

A obra literaria e xornalística de Lamas Carvajal, Maria Pilar Garcia Negro, Anxo Gómez Sánchez e Mercedes Queixas Zas.

A crise finisecular. A narrativa de López Ferreiro, Manuela Álvarez Lozano.

A poesía e o teatro interseculares, Xosé Ramón Freixeiro Mato e Francisco Pillado Mayor.