A Etapa Contemporánea II
A narrativa de Eduardo Blanco Amor: o descubrimento dun mundo conflitivo
Introdución

Eduardo Blanco Amor é unha das figuras máximas de toda a historia da Literatura Galega. Foi poeta, narrador, dramaturgo e ensaísta —tanto en galego como en castelán— e en todas esas facetas deixou obras de moi alto interese, algo en verdade infrecuente no panorama da literatura peninsular do século XX en calquera das súas linguas.

Eduardo Blanco Amor

IMAXES