A Etapa Contemporánea II
O ensaio sociolingüístico
Introdución

Para poder ofrecer unha visión cronolóxica que reflicta atinadamente a produción e evolución dos textos de carácter ensaístico que en e sobre o galego como lingua ameazada viron a luz desde a guerra do 36 ata os nosos días, dividiremos esta en catro grandes períodos que acoutan á súa vez os acontecementos políticos que afectaron a Galiza e as fases que o movemento nacionalista, precursor e claro defensor da súa normalización, percorreu desde que a guerra civil rematara.

IMAXES