A Etapa Contemporánea III
Os premios
Premio Blanco Amor

O Premio Blanco Amor foi creado en 1981 en homenaxe a Eduardo Blanco Amor por iniciativa do concello de Redondela.  É un premio literario galego que premia a unha novela longa escrita en galego. Está convocado por 52 concellos galegos, que se turnan cada ano en calidade de organizador.

    2017: declarado deserto
    2016: Miguel Anxo Fernández , Blues para Moraima .
    2015: Xavier Queipo , Os Kowa .
    2014: Fran P. Lorenzo , Cabalos e lobos .
    2013: Jorge Llorca , O violín de Rembrandt .
    2012: Ignacio Vidal Portabales , Dióxenes en Dolorida .
    2011: Manuel Lourenzo González , ATL .
    2010: Iván García Campos , O imposible de desatar .
    2009: Luís Rei Núñez , Monte Louro .
    2008: Inma López Silva , Memoria das cidades sen luz
    2007: Xesús Rábade Paredes , Mentres a herba medra .
    2006: Francisco Castro , Spam .
    2005: Dolores Ruíz Gestoso , Dentro da illa .
    2004: Séchu Sende , Orixe .
    2002: Xosé Monteagudo , As voces da noticia .
    2001: Xosé A. Perozo , Martázul .
    2000: Xosé Carlos Caneiro , Ébora .
    1999: Xosé Cid Cabido , Grupo abeliano .
    1998: Xavier Alcalá , Alén da desventura .
    1997: Suso de Toro , Calzados Lola .
    1996: Xavier Lorenzo Tomé , O paxaro que canta un nome .
    1995: Non se convocou pola negativa do concello da Coruña.
    1994: Xosé Cid Cabido , Panificadora .
    1993: Úrsula Heinze , Culpable de asasinato .
    1992: Ramón Caride Ogando , Soños eléctricos .
    1991: Fran Alonso , Tráiler .
    1990: Valentín Carrera , Río Sil .
    1989: Román Raña , O crime da rúa da Moeda Vella .
    1988: Miguel Suárez Abel , Turbo .
    1987: Isaac Otero , O sorriso de Gardel .
    1986: Lois Diéguez , A canción do vagamundo .
    1985: Xoán Manuel Casado , O inverno do lobo .
    1984: Alfredo Conde , Xa vai o griffón no vento .
    1983: Xosé Manuel Martínez Oca , Beiramar .
    1982: Víctor Fernández Freixanes , O triángulo inscrito na circunferencia .
    1981: Daniel Cortezón , A vila sulagada .