Etapa Medieval
Créditos

Caracterización xeral. Cantigas de escarnio e maldicer, Laura Tato Fontaíña.

Cantigas de amor. Cantigas de amigo, Laura Tato Fontaíña.

Cantigas de Santa María. Prolongacións da escola trobadoresca, Laura Tato Fontaíña

Prosa literaria medieval, Xosé Ramón Freixeiro Mato.

Prosa histórica, relixiosa e xurídica medieval, María Begoña Campos Souto e Mar Campos Souto.