Séculos Escuros e Ilustración
Créditos

Os séculos escuros e a Ilustración Galega, Xosé Ramón Freixeiro Mato e Laura Tato Fontaíña

A literatura popular, Domingo Blanco Pérez.