Eventos

17/12/1483
Execución Mariscal Pardo de Cela
1909
"Exposición Regional de Compostela"
17/09/1918
Asemblea Nazonalista de Lugo
1963
Premios de Teatro Castelao
24/07/1956
I Congreso da Emigración Galega
02/03/1856
O banquete de Conxo (1856)
1982
As Semanas facilitan contactos e intercambios de experiencias entre docentes