Golpe de Estado de 1936

18/07/1936

O golpe de estado en España de xullo de 1936 foi unha sublevación militar dirixida contra o goberno da Segunda República xurdido das eleccións de febreiro daquel ano, o seu fracaso parcial conduciu a unha guerra civil e, derrotada a República, ao establecemento dunha ditadura, vixente no estado até a morte do ditador Francisco Franco en 1975.