Movementos

Mil novecentos noventa e seis
Grupo poético
Século XIX e XX
Celtismo
Mil novecentos setenta e seis
Grupo poético
Mil novecentos trinta e cinco
Mil novecentos cincuenta e dous
Mil novecentos cincuenta e tres
Mil novecentos cincuenta e oito
Mil novecentos setenta e cinco
Primeiro terzo do século XX
Grupo "Nós"
Mil novecentos dezaoito
Asambleia Nazonalista de Lugo
Mil novecentos trinta
Vangarda poética
Mil novecentos sesenta e sete
Corrente relixiosa
Revolución que finalizou cos fusilamentos de Carral
Rexionalismo
Rexurdimento
1900
Xeración "novecentista" ou "vangardista"