Colectivo "Cravo Fondo"

Mil novecentos setenta e seis (1976)

A este grupo poético estaban adscritos os/as seguintes poetas: Xulio e Xesús Valcárcel, Ramiro Fonte, Helena Villar Janeiro, Fiz Vergara Vilariño, Xesús Rábade Paredes