I Asemblea Nacionalista de Lugo

Mil novecentos dezaoito (1918 - 1918)

Celebrada en Lugo entre os días 17 e 18 de novembro de 1918, polas Irmandades da Fala, foi a histórica asemblea onde o chamado "galeguismo" político decide abandonar definitivamente o rexionalismo para adherirse con clareza ao nacionalismo. ...