Nova canción galega

Mil novecentos sesenta e sete (1967 - 1976)

Movemento musical xurdido a finais dos anos sesenta e vinculado á protesta contra o réxime franquista, así como á reivindicación de Galiza e da súa lingua e cultura propias. Voces Ceibes, ...