Obras

1979 Álvarez Cáccamo, Xosé María
1983 Rodríguez López, Manuel Oreste
1985 Rodríguez López, Manuel Oreste
1980 Neira Vilas, Xosé
2002 Fernández del Riego, Francisco
2000 Martínez Murguía, Manuel Antonio
1999 Piñeiro López, Ramón
1894 Salinas Rodríguez, Galo
1959 Paz-Andrade, Valentín
1997 Vázquez Iglesias, Dora
2008 Babarro González, Xoán
1989 Seoane López, Luís
2018 Reimóndez Meilán, María
1982 Penas García, Ánxeles
2001 Rivas, Manuel
1991 Filgueira Valverde, Xosé Fernando
1977 Ramón e Fernández-Oxea, Xosé
1954 Fernández del Riego, Francisco
1968 López Alonso-Cuevillas, Florentino
1985 Paz-Andrade, Valentín
1976 Diéguez Vázquez, Lois
1990 Cabana Yanes, Darío Xohán
2009 Santiago Lopo
1998 Álvarez Cáccamo, Xosé María
1971 Vázquez Pintor, Xosé
1950 Barros Pardo, Tomás
2002 Tucho Calvo
2004 Queipo, Xavier
1992 Novo Neyra, Uxío
1999 Freixeiro Mato, Xosé Ramón
2000 Freixeiro Mato, Xosé Ramón
1922 Lugrís Freire, Manuel
1996 Lorenzo Baleirón, Eusebio
1979 Carvalho Calero, Ricardo
1868 Saco Arce, Xoán Antonio
1987 Babarro González, Xoán
2012 Samuel Solleiro
2000 Pedreira, Emma
1999 Cid Cabido, Xosé
1999 Moreno Márquez, María Victoria
1991 Neira Vilas, Xosé
1998 Vaqueiro Foxo, Vítor
1996 Alcalá Navarro, Xavier
1997 Vaqueiro Foxo, Vítor
2006 Lourenzo Pérez, Manuel , Pillado Mayor, Francisco
1992 Angueira Viturro, Anxo Xosé
1991 Filgueira Valverde, Xosé Fernando
2001 Martínez Pereiro, Xosé Luís
2005 Babarro González, Xoán
1988 Pardo de Neyra, Xulio