Obras

2004 Álvarez Cáccamo, Xosé María
2013 Fernán-Vello, Miguel Anxo
1997 Álvarez Torneiro, Manuel
2005 Martínez Pereiro, Paulino
2010 López Rodríguez, Xavier
2005 Pisón Villapol, Xesús
2003 Negro, Carlos
1994 Pato, Chus
1999 Casares Mouriño, Carlos
1997 Diéguez Vázquez, Lois
1980 Cunqueiro Mora, Álvaro Patricio
2006 Aleixandre, Marilar
2005 Moure Pereiro, Teresa
1987 Franco Grande, Xosé Luis
2006 López-Casanova, Arcadio
1981 Rodríguez Barrio, Xavier
1885 Iglesia González, Francisco María de la
1992 Graña Villar, Bernardino
2008 Salgueiro González, Roberto
1995 Fernández del Riego, Francisco
1999 Vilavedra Fernández, Dolores
1996 Ferreiro Fernández, Manuel , Martínez Pereiro, Carlos Paulo
1996 Ferreiro Fernández, Manuel , Martínez Pereiro, Carlos Paulo
1996 Ferreiro Fernández, Manuel , Martínez Pereiro, Carlos Paulo
1996 Ferreiro Fernández, Manuel , Martínez Pereiro, Carlos Paulo
2013 Xosé Ramón Pena
2014 Xosé Ramón Pena
1984 Rodríguez Fer, Claudio
1992 Carballo Carballo, Francisco
1979 Carballo Carballo, Francisco
1885 Martínez Murguía, Manuel Antonio
1962 Otero Pedrayo, Ramón
1990 Salgueiro González, Roberto
2009 Valcárcel, Marcos
1976 Valenzuela Otero, Ramón de
2001 Caride Ogando, Ramón
1991 Miranda Ruíz, Xosé
1992 Ledo Andión, Margarita
1988 Valle-Inclán Alsina, Xaquín del
1975 Neira Vilas, Xosé
2003 Manuel María
2011 Ameixeiras Novelle, Diego
1932 Vilar Ponte, Ramón
1988 Caneiro Pérez, Xosé Carlos
1995 Murado López, Miguel Anxo
1985 Fole Sánchez, Ángel Alejandro
1998 Fernández Naval, Francisco Xosé
1997 Carballo Carballo, Francisco
1979 Varela Vázquez, Xesús Lorenzo
1970 Cabana Yanes, Darío Xohán
1978 Taibo Arias, Nacho
1982 González Reigosa, Carlos
2006 Suso de Toro
2001 Riveiro Coello, Antón
2015 Santiago Lopo
2008 Pato, Chus
1926 Cotarelo Valledor, Armando
1995 Alcalá Navarro, Xavier
2006 Sande Corral, Miguel
1997 Couceiro López, Emma