Obras

2004 Queizán Vilas, María Xosé
1995 Freixeiro Mato, Xosé Ramón
1995 Pallarés García, Pilar , Tato Fontaíña, Laura
1995 Rei Núñez, Luís
2001 Ramos, Baldo
2013 Dávila, Berta
2009 Seoane Rivas, Francisco Xavier
1990 Marinhas del Valle, Jenaro
2002 Cabanillas Enríquez, Ramón , Ferreiro Fernández, Manuel
1988 Casares Mouriño, Carlos
1996 Casares Mouriño, Carlos
1991 Casares Mouriño, Carlos
2003 Fernández Paz, Agustín
2004 Fernández Paz, Agustín
1998 Vidal Bolaño, Roberto
2000 Rodríguez Fer, Claudio
1994 Graña Villar, Bernardino
2004 Sánchez García, Luz María Gloria
2005 Villar Janeiro, Helena
1922 Rodríguez González, Eladio
2012 Villar González, Arximiro B.
2004 Regueira, Mario
1996 Tarrío Varela, Anxo
1936 Casas Blanco, Álvaro das
2014 Costas, Ledicia
1992 Cabana Yanes, Darío Xohán
1991 Rábade Paredes, Xesús
1980 Queizán Vilas, María Xosé
2005 Alcalá Navarro, Xavier
1983 Rodríguez López, Manuel Oreste
1983 Lorenzo Fernández, Xaquín María Perfecto
2001 Forcadela, Manuel
1990 Seoane Rivas, Francisco Xavier
2007 Babarro González, Xoán
1994 Alcalá Navarro, Xavier
1989 Forcadela, Manuel
1995 Alcalá Navarro, Xavier
2008 Gonsar, Camilo
2003 Neira Vilas, Xosé
1992 Otero, Isaac
1970 Manuel María
1989 González Tosar, Luís
1991 Neira Vilas, Xosé
2008 Paz Canalejo, Xabier
2003 Rosa Aneiros
2000 González - Millán, Xoán
2006 Fernández Naval, Francisco Xosé
1986 Álvarez Torneiro, Manuel
2001 Frías Conde, Francisco Xavier
1990 Carvalho Calero, Ricardo
1994 Seoane Rivas, Francisco Xavier
1971 Méndez Ferrín, Xosé Luís
2010 Otero, Antía
1921 Carré Alvarellos, Leandro Ramón
2002 Pozo Garza, Luz
1994 Pallarés García, Pilar , Tato Fontaíña, Laura
1995 Álvarez Torneiro, Manuel
2004 Sánchez García, Luz María Gloria
1993 Queipo, Xavier
2009 Toro Santos, Xelís de
2004 Castro Veloso, Francisco Xosé
2000 Araguas Álvarez, Vicente
1990 Carrera, Valentín
2004 Vaqueiro Foxo, Vítor
2009 Momán Noval, Alberte
1999 Fernández del Riego, Francisco , Rodríguez Fer, Claudio
1999 Blanco Torres, Roberto María , Eiré López, Afonso
1998 Villar González, Arximiro B.
1995 Carballeira Cabana, Paula
1992 Heinze, Úrsula
1987 Martínez Oca, Xosé Manuel
1994 Cortizas Amado, Antón
1954 Álvarez Blázquez, Xosé María
1973 Cabana Yanes, Darío Xohán
1928 Blanco Amor, Eduardo Modesto
1997 Pepe Carballude
1975 Lourenzo Pérez, Manuel
2011 Canosa Blanco, María
1998 Babarro González, Xoán
1980 Vázquez Iglesias, Dora , Vázquez Iglesias, Pura
2004 López Novo, Isidro Xoán Froilán
1985 Otero Pedrayo, Ramón
2003 Angueira Viturro, Anxo Xosé , Castro, Rosalía Rita de
1992 Neira Vilas, Xosé
2010 Cortizas Amado, Antón
1985 Villar Janeiro, Helena
2000 López Silva, Inma
1950 Álvarez Blázquez, Xosé María
1921 San Luís Romero, Xesús
1996 Vázquez Pintor, Xosé
2005 Aleixandre, Marilar
2010 Estévez, Eduardo
2013 Vidal Bolaño, Roberto
1995 Cunqueiro Mora, Álvaro Patricio
2015 Canosa Blanco, María
1995 Villalta Gómez, Luísa
2012 Salgado, Daniel
1995 Murado López, Miguel Anxo
1928 Castro, Rosalía Rita de
2003 Caride Ogando, Ramón
2003 Agrelo Hermo, Xosé
1993 Moreno Márquez, María Victoria , Suso de Toro