Obras

2008 Martín Iglesias, Francisco
1991 Suárez Abel, Miguel
1997 Riveiro Loureiro, Manoel
2016 Fernández Rial, Rosalía
2001 Vázquez Pintor, Xosé
2007 Queipo, Xavier
1968 Álvarez Blázquez, Xosé María
2000 Jaureguizar Ortíz de Zárate, Santiago
2005 Rivadulla Corcón, José Enrique
1961 Carvalho Calero, Ricardo
1999 Taibo Arias, Nacho
1958 Cabanillas Enríquez, Ramón
1993 Fernández del Riego, Francisco
1990 Forcadela, Manuel
1982 Ramón e Fernández-Oxea, Xosé
2001 Navaza Blanco, Gonzalo
1983 Lourenzo Pérez, Manuel
2006 Canosa Blanco, María
1987 Rábade Paredes, Xesús
2012 Caride Ogando, Ramón
1989 Manuel María
1997 Casal Silva, María Uxía
1922 Quintanilla Martínez, Xaime
1970 Rodríguez López, Manuel Oreste
1880 Lamas Carvajal, Valentín
2007 Seoane Rivas, Francisco Xavier
1993 Vidal Bolaño, Roberto
1989 Carvalho Calero, Ricardo
2006 Sande Corral, Miguel
2011 Vázquez Pintor, Xosé
1994 Freixeiro Mato, Xosé Ramón
2006 Quiroga, Xabier
2009 Pato, Chus
1992 Álvarez Cáccamo, Alfonso , Gonsar, Camilo
1990 Martínez Oca, Xosé Manuel
2005 Casal Silva, María Uxía
1994 Vázquez Iglesias, Pura
2001 Paz Canalejo, Xabier
2016 González Reigosa, Carlos
2018 Misa, Iria
2004 Perozo, Xosé A.
2017 Mejuto, Eva
1989 Toro Santos, Xelís de
2003, VV. AA.
1955 Bouza-Brey Trillo, Fermín
1985 Fernán-Vello, Miguel Anxo
1985 Vázquez Vázquez, Paulino
1994 Suárez Abel, Miguel
2005 Ferreiro Míguez, Celso Emilio
1968 Paz-Andrade, Valentín
1986 Heinze, Úrsula
1999 García Negro, María Pilar
1944 Castelao
1992 Costa Clavell, Xavier
2004 Babarro González, Xoán
2002 Vázquez Iglesias, Pura
1995 Conde Cid, Alfredo
1930 Iglesia Alvariño, Aquilino
2018 Feijoo, Pedro
2004 Graña Villar, Bernardino
2002 Queizán Vilas, María Xosé
1985 Graña Villar, Bernardino
1974 Pita, Emilio
1976 Pexegueiro, Alfonso
2004 Borrazás Fariña, Xurxo
1990 Martín Iglesias, Francisco
2002 Suso de Toro
1997 Sánchez García, Luz María Gloria
2014 Gallego, Elena
1998 Dacosta Alonso, Marta
2004 Álvarez Torneiro, Manuel
2003 Fernández Naval, Francisco Xosé
2009 Suso de Toro
1955 Carvalho Calero, Ricardo
2005 Rafael Lema
1984 Pallarés García, Pilar
2010 Calveiro, Marcos
2006 Blanco García, Carmen
1995 Alonso, Fran
1991 Villalta Gómez, Luísa
1994 González - Millán, Xoán
1978 Sánchez Iglesias, Cesáreo
1978 Picouto Igrexas, Millán
1984 Graña Villar, Bernardino
1979 Rábade Paredes, Xesús , Villar Janeiro, Helena
2003 Fernández del Riego, Francisco
2004 Martínez Pereiro, Paulino
1996 Xavier Manteiga
2019 Caride Ogando, Ramón
2004 Moreda Rodríguez, Eva
2012 López Novo, Isidro Xoán Froilán
1926 Otero Pedrayo, Ramón
1923 Cotarelo Valledor, Armando
1961 Cunqueiro Mora, Álvaro Patricio
2007 Alfaya, An
2006 Carballeira Cabana, Paula
1971 Carvalho Calero, Ricardo
1983 Carvalho Calero, Ricardo
1998 Casalderrey, Fina
1894 Lugrís Freire, Manuel
2007 Álvarez Cáccamo, Xosé María
1987 López Valcárcel, Xulio Xabier
1979 Rodríguez López, Manuel Oreste
1921 Paz-Andrade, Valentín
2009 Rosa Aneiros
1990 Casas Vales, Arturo
1959 Vázquez Fernández-Pimentel, Luis
1997 Fernández Naval, Francisco Xosé
2008 Penela, Carlos
1996 Martín Iglesias, Francisco
1995 Vázquez Iglesias, Dora
1997 Manuel María
1988 Manuel María
1965 López-Casanova, Arcadio
1980 Picouto Igrexas, Millán
1996 Miranda Ruíz, Xosé
2002 Caride Ogando, Ramón
1995 Graña Villar, Bernardino
1998 Estévez, Eduardo
2008 Cortizas Amado, Antón
1913 Herrera Garrido, Francisca
1998 Pepe Carballude
2006 Castro Veloso, Francisco Xosé
2011 Pedreira, Emma
2003 López Novo, Isidro Xoán Froilán
2001 Alonso, Fran
2011 Fernández Naval, Francisco Xosé
1936 Casas Blanco, Álvaro das
2010 Fernández Naval, Francisco Xosé
2003 Fernández Naval, Francisco Xosé