Obras

2002 Rivadulla Corcón, José Enrique
1975 Lourenzo Pérez, Manuel
2007 Chao, Ignacio
2004 Vázquez Pintor, Xosé
1999 Caneiro Pérez, Xosé Carlos
1998 Lourenzo González, Manuel
2006 Regueira, Mario
2016 Fraga, Antonio Manuel
2003 Miranda Ruíz, Xosé
2013 Cortizas Amado, Antón
1998 Rodríguez Gômez, José Manuel Joel
1982 Carvalho Calero, Ricardo
2000 Vázquez Iglesias, Dora , Vázquez Iglesias, Pura
1975 Otero Pedrayo, Ramón
1978 Babarro González, Xoán
2008 Vázquez Pintor, Xosé
1936 Casas Blanco, Álvaro das
1984 Cortezón Álvarez, Daniel
1995 Tato Fontaíña, Laura
1999 González Gómez, Xoán Xesús
1999 Sánchez García, Luz María Gloria
1997 Tato Fontaíña, Laura
1928 Vilar Ponte, Antón
1981 Cotarelo Valledor, Armando
1991 Otero Pedrayo, Ramón
2009 Rabuñal Corgo, Henrique Manuel
1992 Rodríguez Ruibal, Euloxio
1992 Lourenzo Pérez, Manuel
1991 Rodríguez Ruibal, Euloxio
1996 Pisón Villapol, Xesús
1979 Carvalho Calero, Ricardo
1997 Guisan Seixas, João
1975 Blanco Amor, Eduardo Modesto
1994 López Novo, Isidro Xoán Froilán
2000, VV. AA.
2002 Rivadulla Corcón, José Enrique
2005 Alcalá Navarro, Xavier
1998 Tucho Calvo
2009 Fernández Ferreiro, Xosé
1979 García-Bodaño Zunzunegui, Salvador
1993 Fernández Naval, Francisco Xosé
1991 Novo Neyra, Uxío
2008 Álvarez Cáccamo, Xosé María
2003 Rey Ballesteros, Anxo A.
2018 Pallarés García, Pilar
1987 Neira Vilas, Xosé
2014 Carro Rosende, Francisco Xavier
2000 Queizán Vilas, María Xosé
2004 Suso de Toro
2001 Babarro González, Xoán
1997 Villalta Gómez, Luísa
2001 Aleixandre, Marilar
1994 Toro Santos, Xelís de
2002 Frías Conde, Francisco Xavier
1955 Fole Sánchez, Ángel Alejandro
1989 Manuel María
1969 Ferreiro Míguez, Celso Emilio
1975 Vázquez Pintor, Xosé
2015 Mato Fondo, Miguel Anxo
1999 Vázquez Iglesias, Pura
2004 Fernán-Vello, Miguel Anxo
1998 Alonso, Fran
1985 Alcalá Navarro, Xavier
2014 Castro Veloso, Francisco Xosé
1964 Cunqueiro Mora, Álvaro Patricio
1994 Rabuñal Corgo, Henrique Manuel
1995 Dieste, Rafael
1999 Martínez Murguía, Manuel Antonio
2001 Pisón Villapol, Xesús
2004 Toro Santos, Xelís de
2018 Alcalá Navarro, Xavier
1993 Suso de Toro
1990 Arias Castaño, Xela
1981 Rodríguez Fer, Claudio
2012 López Silva, Inma
2005 Rei Núñez, Luís
1996 Jaureguizar Ortíz de Zárate, Santiago
2010 Rivas, Manuel
1996 Salgueiro González, Roberto
2010 Rivas, Manuel
2018 Aldao, Lucía
2012 Ameixeiras Novelle, Diego
1997 Martínez Oca, Xosé Manuel
2016 Veiga Taboada, Manuel
2013 Calveiro, Marcos
1918 Carré Alvarellos, Leandro Ramón
2012 Lorenzo Baleirón, Manuel , María Lorenzo Miguéns
1991 Casares Mouriño, Carlos
1991 Casares Mouriño, Carlos
1994 Casares Mouriño, Carlos
1992 Casares Mouriño, Carlos
1992 Rodríguez Barrio, Xavier
1996 Vidal Bolaño, Roberto
1999 Rivas, Manuel
1991 Alonso, Fran
1993 Aleixandre, Marilar
2019 Asorey, Daniel
1985 Ledo Andión, Margarita
1992 Campo, Marica
1960 Otero Pedrayo, Ramón
1923 Cotarelo Valledor, Armando
1994 Fernández Paz, Agustín
2002 Suso de Toro
2008, VV. AA.
1973 Vázquez Iglesias, Dora
2003 Avilés de Taramancos
1970 Díaz Pardo, Isaac
2002 Babarro González, Xoán
2004 Risco, Vicente
1985 Martínez Pereiro, Xosé Luís
1992 Martín Iglesias, Francisco
1986 Babarro González, Xoán
2004 Fernández Paz, Agustín
1981 Barros Pardo, Tomás
2006 Ameixeiras Novelle, Diego
1995 Diéguez Vázquez, Lois
2005 Souto, Xurxo
2002 Caneiro Pérez, Xosé Carlos
2002 Miranda Ruíz, Xosé
2007 López López, Xabier
1950 Vázquez Fernández-Pimentel, Luis
1998 Rodríguez Barrio, Xavier
1992 Fernán-Vello, Miguel Anxo
1988 Suárez Abel, Miguel