Obras

1988 González Gómez, Xoán Xesús
2005 Santos Cabanas, Xosé Luís , Taibo Arias, Carlos
1992 Avilés de Taramancos
2000 Lourenzo Pérez, Manuel
1997 Rodríguez Barrio, Xavier
1996 Rodríguez Barrio, Xavier
1996 Seoane Rivas, Francisco Xavier
1985 Guisan Seixas, João
2017 Moure Pereiro, Teresa
1992 Carvalho Calero, Ricardo
1992 Rodríguez Gômez, José Manuel Joel
Iglesia González, Francisco María de la
2015 Costas, Ledicia
1994 Casal Silva, María Uxía
1980 Martínez Oca, Xosé Manuel
1994 Vázquez Vázquez, Paulino
2004 Castro Veloso, Francisco Xosé
2000 López Rodríguez, Xavier
1994 Moreno Márquez, María Victoria
2003 Casalderrey, Fina
2000 Babarro González, Xoán
2007 Caride Ogando, Ramón
2001 Puente Docampo, Xabier
Miguel Anxo Fernández
1987 Martínez Pereiro, Carlos Paulo , Martínez Pereiro, Xosé Luís
1994 Cortizas Amado, Antón
2000 Fernández del Riego, Francisco , Piñeiro López, Ramón
2001 Méndez Ferrín, Xosé Luís
2005 López Novo, Isidro Xoán Froilán
1980 Ripalda González, Xosé Lois
2006 Jaureguizar Ortíz de Zárate, Santiago
2015 Calveiro, Marcos
2005 Fernández Naval, Francisco Xosé
1976 Fernández Freixanes, Víctor
2005 Aldao, Lucía
2000 Costas, Ledicia
2007 Alcalá Navarro, Xavier
2014 Cid Cabido, Xosé
1998 Villar González, Arximiro B.
1994 Fernández Paz, Agustín
1991 Rodríguez Ruibal, Euloxio
1989 Lourenzo Pérez, Manuel
2018 Campo, Marica
1995 Malvar, Anibal
2005 Casalderrey, Fina
2006 Lourenzo González, Manuel
1992 Suso de Toro
2001 Aleixandre, Marilar
2008 Moure Pereiro, Teresa
1998 Casalderrey, Fina
1997 Suso de Toro
2010 Rodríguez Fer, Claudio
1992 Manuel María
2000 Fernández Naval, Francisco Xosé
2007 Reimóndez Meilán, María
Curros Enríquez, Manuel
1990 Bernárdez Vilar, Xoán
2010 Álvarez Cáccamo, Xosé María
1968 Torres Fernández, Xohana
1994 Cordal Fustes, Xabier , Iglesias Rodríguez, Serxio
2005 Cunqueiro Mora, Álvaro Patricio
2012 Fernández Rial, Rosalía
2001 Rivas, Manuel
2005 Casalderrey, Fina
2008 Alonso, Fran
1998 Casares Mouriño, Carlos
1969 Vázquez Iglesias, Dora
2000 Casares Mouriño, Carlos
2001 Carballeira Cabana, Paula
2008 Villar Janeiro, Helena
1992 Martín Iglesias, Francisco
2010 Casalderrey, Fina
2010 Xosé Monteagudo
2001 Fernández Paz, Agustín
2010 Caneiro Pérez, Xosé Carlos
1997 Caneiro Pérez, Xosé Carlos
2008 Fernández Paz, Agustín
1991 Pato, Chus
2006 Reimóndez Meilán, María
2005 Novo Presa, María Olga