A batalla de Montevideo. Os agravios lingüísticos denunciados na UNESCO en 1954

2003
Autoría