A cidade sen roupa ao sol

2010
a_cidade_sen_roupa_a.jpg
Autoría