A Compañía Clandestina de Contrapublicidade

2007
1178209263Compania_clandestina1.jpg

Unha aventura urbana e actual coa publicidade como arma contra o poder.

Unha chamativa campaña de contrapublicidade que ten como obxectivos bancos e empresas de todo tipo esténdese pola cidade. Dous xornalistas deben averiguar quén está detrás da Compañía Clandestina de Contrapublicidade e cáles son as súas pretensións.

 

Autoría