A cousa principiou en Galilea

1989
Autoría
Chao Rego, Xosé (1932) - (2015)