Á deriva

2018
t_1527664591640A_deriva1.jpg

Seis son os relatos que conforman o libro, sendo o primeiro deles, Á deriva, o que dá título ao conxunto. Seis relatos de moi diferente fasquía, nos que combinan o realismo co fantástico, sen renunciar ao ton irónico, mesmo cómico, a pesar de que se poida mastigar a traxedia.

Autoría