A fuxida

1980

A fuxida quedará para moitos como testemuña de certas militancias dos anos setenta, para outros será a novela da emigración europea. Tamén haberá quen fale do seu intimismo. Mais todos verán nela un anaco de vida de Galicia.