A Gaita Gallega tocada pol-o Gaiteiro, ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e ainda mais

1853
a_gaita_gallega_toca.jpg
UNIDADES DIDÁCTICAS
Os Precursosres
Autoría