A humana fraxilidade

2013
Autoría
Chao Rego, Xosé (1932) - (2015)