A noite nas palabras. Unha aproximación a poesía da postguerra

1994
t_1539343270175noite.png

Ensaio

Autoría