A Paisaxe no Cancioneiro da Vaticana

1927
Autoría