A sonada e proveitosa enchenta do Marqués Ruchestinto no derradeiro século da súa vida

1975
a_sonada_e_proveitos.jpg