A Terra Chá: Poesía e Paisaxe

2003
VIDEOS
Terra Cha

Soedá - Milladoiro - Unha estrela por guía

Milladoiro
AUDIOS
Terra Cha

Soedá - Milladoiro - Unha estrela por guía

Milladoiro
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)