A torre de Babel

1968
a_torre_de_babel.jpg

A torre de Babel é a obra na que Lois Diéguez se revela como narrador. Romance xeracional dunha mocidade galega que atopa e recoñece o seu país naquel Madrid español e franquista da década dos sesenta.