A trabe d'ouro e a trabe d'alquitrán. O lobo da xente

1925
Autoría
Risco, Vicente (1884) - (1963)