A vida de Manuel Murguía

2000
a_vida_de_manuel_mur.jpg

A vida dun dos grandes fundadores do pensamento galego tratada dende a ollada de Rábade Paredes.

No libro A vida de Manuel Murguía o escritor Rábade Paredes consegue achegarnos un dos grandes fundadores do pensamento galego, homenaxeado co Día das Letras Galegas no ano 2000. Tracexando os fitos da vida do ilustre historiador e primeiro presidente da Real Academia Galega, Rábade Paredes esboza na primeira parte desta biografía, de maneira clara e amena, o que foi a situación deste intelectual no contexto da época que lle tocou vivir e do que el mesmo foi un dos teóricos importantes. Na segunda parte do libro podemos ver expostas as liñas fundamentais do pensamento de Murguía, en particular as ideas en torno a Galicia, os seus alicerces culturais e a súa definición no conxunto dos pobos da Península Ibérica. Finalmente, na terceira parte, Rábade Paredes recompila textos de diferentes autores que falan de Murguía, ofrecendo ó público lector unha sinopse moi útil das perspectivas e comentarios máis salientables ó redor do pensador galego.