Albre de espranza

1966

Un feixe de poemas inocentes, nus, que nace exactamente en 1966.