Algunhas características do galego de Lago González

1973
Autoría