Antón Zapata García. Biografía dun poeta emigrado ao servizo da II República

2009
anton_zapata_garcia_.jpg