Antre a vendima e a castañeira

1957
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)