Ánxel Fole 1903-1986. Unha fotobiografía

1997
anxel_fole_1903-1986.jpg