Ánxel Fole: pazos e nacionalismo. A literatura palaciana como traducción do discurso nacionalista galego

2003
Autoría