Aportacións ao Diccionario de Artistas na Galicia dos séculos XVI ao XIX

1935
Autoría