As bandeiras do corsario

1995
t_1511724674070As_bandeiras_do_corsario.jpg

Ensaio

Autoría
Fonte, Ramiro (1957) - (2008)