As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica con introdución, notas e glosário

1992
as_cantigas_de_ferna.jpg