As cruces de pedra na Bretaña

1930
Autoría
Castelao (1886) - (1950)