As últimas galerías

2015

A primeira novela de Xosé María Álvarez Cáccamo: un percorrido emocionado e intenso que se achega ao universo da memoria e das evocacións particulares para reconstruír as claves dunha vida.