Átonos

2011
t_1517592136082Atonos.jpg

Poemario sensorial que propón unha forma de percepción alternativa, alén de parámetros establecidos e lindes procesuais. Unha evolución que transita por diversas experiencias individuais e colectivas, procurando novos modos de comprender a realidade. Desde o outro lado, da banda de William Blake: “If the doors of perception were cleansed, / everything would appear to man as it is, infinite”.