Aulas sen paredes

2016
t_1510965871900Aulas_sen_paredes.jpg

Aulas sen paredes, un estudo teórico-práctico procedente da  Tese Doctoral de Rosalía Fernández Rial sobre o uso da expresión dramática e teatral como ferramenta pedagóxica para as Aulas de lingua. Esta investigación inclue un Marco Teórico, un programa didáctico práctico desenvolvido nun instituto público galego  e un documental audiovisual sobre esa experiencia pedagóxica e creativa.